Bekeken

Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Een draai geven aan een situatie. De vrijheid nemen om iets naar eigen inzicht in een ander daglicht te stellen is nog geen integer handelen. Ook wel aangeduid als politiek. Dit wordt geen politiek verhaal voor het geval je de neiging voelt om af te haken.

Kijken naar de hele werkelijkheid zonder die te verbuigen wil ik. Ook wel bekend als observeren. Onderschat het woord ‘heel’ in de hele werkelijkheid niet.

Ik zat in een van de eerste HAVO-klassen. Kon ik het vak economie kiezen. Geen idee wat het behelsde. Had ik misschien iets van kunnen leren. Vond het onzin om telkens uit te rekenen hoe je van iets meer kon maken. Wie betaalt dan de prijs daarvoor? Dat wordt niet onderwezen. Meer is beter.
Snap het nog niet, economie. Ik ben een abstracte denker, denk in patronen. Kan er geen patroon in ontdekken, anders dan meer is beter.

Heb toch iets geleerd en verdomd het is een economisch gegeven. De wet van de verminderde meeropbrengst:
Eén bonbon is erg lekker, twee bonbons bijna nog lekkerder, de derde al een heel stuk minder en de vierde krijg je niet meer door je strot. Meer is beter?
Kotsende rijken en hongerende armen. Economie.

Kijk om je heen, zie je de hele werkelijkheid?